Echografie, voor een precieze diagnose

Met echografie kan een heel precieze diagnose worden gesteld. Er kunnen opnames worden gemaakt van het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen van de ‘weke delen’ (spieren, banden, slijmbeurzen) en de gewrichten. Hierdoor kunnen spierblessures, peesletsels en slijmbeursirritaties precies worden gelokaliseerd. Tevens kan de ernst van de blessure worden bepaald.

De aandoeningen die in beeld kunnen worden gebracht zijn:

  • tennisellebogen
  • verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder)
  • rupturen
  • vochtophopingen
  • dislocaties
  • cystes
  • laesies
  • peesletsels
  • slijmbeursontstekingen

.    

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Allereerst wordt op de ‘aangedane’ plek een gel aangebracht. Daarna wordt met een ‘kop’  de aangedane plek onderzocht. Tijdens het onderzoek kunt u op het beeldscherm meekijken. Voor een leek is het moeilijk om een echografisch beeld te lezen. Maar de fysio zal proberen u uit te leggen wat hij ziet. Daarna wordt een mogelijke diagnose gesteld. Tenslotte zal de fysio – in samenspraak met u – de juiste behandeling bepalen. Tijdens of na het behandeltraject kan het herstel door echografisch onderzoek gecontroleerd worden.

Door echografisch onderzoek is het dus mogelijk een preciezere diagnose te stellen. Het onderzoek is niet belastend. Het gaat snel en gemakkelijk en doet geen pijn.