Wat is oedeem?

Oedeem is een abnormale vochtophoping in het weefsel. Dit komt door een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Hierdoor kan een gevoel van spanning of stuwing van de huid ontstaan, maar ook een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Oedeemvormen:

– lymfoedeem (nadat lymfklieren verwijderd zijn door een operatie of als complicatie van bestraling)
– veneus oedeem (door  trombose of na operatie van bloedvaten).
– traumatisch oedeem (na een ongeval)
– primair lymfoedeem  (een aangeboren aandoening waarbij er sprake is van een onvoldoende aangelegd of niet goed functionerend lymfsysteem).
– secundair lymfoedeem (beschadiging van lymfevaten na bijvoorbeeld. een operatie).
– tertiair oedeem (als gevolg van bestraling en/of chemotherapie of medicijnen).
– lipoedeem (ongelijke vetverdeling over het lichaam met onbekende oorzaak).

Wat doet een oedeemtherapeut?

Er bestaan de volgende therapievormen:

Manuele lymfdrainage:
Dit is een specifieke massagetechniek gericht op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door bepaalde handgrepen wordt het vocht verplaatst naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog in tact is. Van daaruit kan het vocht weer in het bloed worden opgenomen.

Compressietherapie:
Door het aanleggen van bandages/zwachtels wordt een continue druk aangebracht welke het uittreden van vocht tegengaat. Dit ondersteunt de afvoer van lymfe. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous (TEK), eventueel ook  door ons, worden aangemeten.

Oefentherapie:
In veel gevallen is door het oedeem een bewegingsbeperking ontstaan. Hierdoor zijn bewegingsmogelijkheden en spierkracht afgenomen. Door oefeningen verbetert de functie van de ledematen weer. Door oefenen maken we ook gebruik van de “spierpompfunctie ” van de spieren. Daardoor wordt oedeemvocht afgevoerd.

Lymfetaping:
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die een liftende werking heeft. Hierdoor wordt de onderhuidse circulatie verbeterd en de afvoer van lymfevocht bevorderd.

Ademtherapie:
Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van (lymfe)vocht.

Voorlichting:
U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing aanmeldt, maken we eerst een afspraak voor screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en gekeken of er een indicatie is voor oedeemtherapie. Tevens wordt bekeken of het verstandig is dat uw klachten ook door uw huisarts worden beoordeeld. Is het laatste het geval dan neemt de oedeemtherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug. Indien er een indicatie is voor oedeemfysiotherapie volgt na de screening een intake en onderzoek. Er worden aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De oedeemtherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook oordeelt de oedeemtherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Als u doorverwezen bent door de huisarts of specialist vindt er geen screening plaats. Dat heeft de huisarts/specialist al gedaan. De verdere werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het hierboven beschreven.

Vergoedingen:

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemtherapie. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, de vervolgbehandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Let op: wanneer u géén aanvullende verzekering heeft, moet u dus de eerste 20 behandelingen fysiotherapie/oedeemtherapie zélf betalen. We adviseren u om bij vragen hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Voor verdere informatie over oedeemtherapie kunt u contact met ons opnemen via 046-4511225