Training bij COPD 

Het beweegprogramma ‘Training bij COPD’ is ontstaan, omdat er voor mensen met COPD (chronische luchtwegaandoening) geen passende mogelijkheden waren om te sporten nadat het medische circuit was doorlopen. Dit trainingsprogramma biedt mensen met COPD de mogelijkheid om bestaande of te verwachten beperkingen te verbeteren of te voorkomen.

Mensen met chronische luchtwegklachten (COPD) lopen grote kans in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Dat gebeurt als volgt. Doordat deze mensen COPD hebben, krijgen ze bij beweging of inspanning meer last van benauwdheid. Daardoor gaan ze inspanning of beweging vermijden. Gevolg hiervan is dat ze minder fit worden en het nog sneller benauwd krijgen.

Dit patroon moet doorbroken worden, want voor mensen met COPD is het extra belangrijk om te blijven bewegen om het juist minder snel benauwd te krijgen en zich fit te blijven voelen. Bewegen geeft namelijk meer lucht.

Voor mensen met matig COPD (Gold II) en ernstig tot zeer ernstig COPD (Gold III en IV) zijn speciale beweegprogramma’s ontwikkeld om de vicieuze cirkel te doorbereken. Bovendien kunnen deze beweegprogramma’s aangepast worden aan de persoonlijke situatie.

Jo Franck begeleidt de COPD-patiënten. Hij heeft scholing gehad bij CIRO in Horn. Patiënten die bij CIRO in Horn gerevalideerd hebben, kunnen – naast alle andere COPD-patiënten – voor hun vervolgbehandeling bij hem terecht. Onder zijn deskundige begeleiding en toezicht kunnen COPD patiënten in onze praktijk op een prettige wijze werken aan het op peil brengen of verbeteren van hun conditie.

Hoe ziet het beweegprogramma COPD eruit?

Het beweegprogramma bestaat uit een aantal individuele lessen waarin U informatie krijgt over COPD en ademhalingstechnieken leert. Bovendien krijgt U trainingen, eerst individueel later in groepsverband.

Het beweegprogramma naar gezond bewegen ziet er als volgt uit:

Stap 1: Eerste gesprek en testen

Wanneer U besloten hebt aan het beweegprogramma deel te nemen, ontvangt U een uitnodiging voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek brengt de fysiotherapeut het gezondheidsprobleem in kaart. Bij de eerste vervolgafspraak meet de fysiotherapeut uw spierkracht en uithoudingsvermogen.

Stap 2: Het trainingstraject

U krijgt een les in hoesten, huffen en ademhalingstechnieken en een les ontspanningstechnieken. Daarna krijgt U het beweegprogramma aangeleerd. Gedurende drie maanden traint U tweemaal per week één uur onder begeleiding van Jo Franck. Trainingsdoel is de spierkracht en het uithoudingsvermogen verbeteren en werken aan uw persoonlijke doelen. Daarna traint U drie maanden eenmaal per week gedurende een uur in groepsverband.

Stap 3: Dagelijks bewegen

Tijdens het beweegprogramma leert U om zelfstandig gezond te bewegen. Dit moet U na het programma blijven doen. De fysiotherapeut geeft U tips zodat U dagelijks voldoende blijft bewegen.

Uitleg vergoedingen voor behandeling COPD vanuit de basisverzekering vanaf 1 januari 2019

Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt voldoen aan twee samengestelde criteria.

1. Er moet sprake zijn van Gold classificatie II of hoger;

2.  Vervolgens bepaalt de fysiotherapeut aan de hand van andere criteria op hoeveel behandelingen de patiënt recht heeft. Deze criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen)

Ad1. Goldclassificatie

Zoals aangegeven komen alleen patiënten met Gold classificatie II en hoger in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.De classificatie vindt u in de tabel hieronder.

 

 

 

 

 

Ad. 2 Wanneer Gold II of hoger is vastgesteld, berekent men het aantal behandelingen waarop de patiënt recht heeft. Het (maximum) aantal behandelingen is gekoppeld aan de zwaarte van de aandoening via criteria opgenomen in tabel 2.

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tabel behoeft uitleg: Allereerst gaan we aan de hand van één of beide vragenlijsten (mMRC en/of CAT) na wat de ernst van de symptomen zijn. Hierdoor wordt allereerst bepaald of de patiënt valt in de verticale kolom A/C óf B/D. Vervolgens wordt bepaald a.d.h.v. aantal exacerbaties in welke categorie de patiënt valt A of C, óf B of D.

3. Op hoeveel behandelingen heeft de patiënt recht?

Er is een onderscheid gemaakt in het aantal behandelingen dat in het eerste behandeljaar nodig zijn en vervolgbehandelingen in de jaren daarna. De behandelingen in het tweede en volgende jaar noemt men ‘onderhoudsbehandelingen’.

In tabel 3 is aangegeven op hoeveel behandelingen een patiënt in de verschillende klassen (A t/m D) recht heeft. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het eerste jaar en de vervolgjaren.

 

 

 

 

 

 

Voor de volledigheid: de aanspraken gaan in op de datum van de eerste behandeling door de fysiotherapeut.

Aanmelden

Schroom niet. Doe uzelf een plezier. Kom uit de negatieve spiraal! Meld u aan!

Disclaimer: Hierboven hebben we getracht de ingewikkelde regelgeving rondom behandelingen COPD zo goed mogelijk uit te leggen. Helaas kunnen op bovenstaande geen aanspraken worden gemaakt. Het kan zijn dat we ondanks zorgvuldig formuleren toch fouten in de uitleg hebben gemaakt. Bovendien kan de regelgeving altijd opeens veranderen.