Training bij COPD 

Het beweegprogramma ‘Training bij COPD’ is ontstaan, omdat er voor mensen met COPD (chronische luchtwegaandoening) geen passende mogelijkheden waren om te sporten nadat het medische circuit was doorlopen. Dit trainingsprogramma biedt mensen met COPD de mogelijkheid om bestaande of te verwachten beperkingen te verbeteren of te voorkomen.

Mensen met chronische luchtwegklachten (COPD) lopen grote kans in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Dat gebeurt als volgt. Doordat deze mensen COPD hebben, krijgen ze bij beweging of inspanning meer last van benauwdheid. Daardoor gaan ze inspanning of beweging vermijden. Gevolg hiervan is dat ze minder fit worden en het nog sneller benauwd krijgen.

Dit patroon moet doorbroken worden, want voor mensen met COPD is het extra belangrijk om te blijven bewegen om het juist minder snel benauwd te krijgen en zich fit te blijven voelen. Bewegen geeft namelijk meer lucht.

Voor mensen met matig COPD (Gold II) en ernstig COPD (Gold III en IV) zijn speciale beweegprogramma’s ontwikkeld om de vicieuze cirkel te doorbereken. Bovendien kunnen deze beweegprogramma’s aangepast worden aan de persoonlijke situatie.

Jo Franck begeleidt de COPD-patiënten. Hij heeft scholing gehad bij CIRO in Horn. Patiënten die bij CIRO in Horn gerevalideerd hebben, kunnen – naast alle andere COPD-patiënten – voor hun vervolgbehandeling bij ons terecht. Onder zijn deskundige begeleiding en toezicht kunnen COPD patiënten in onze praktijk op een prettige wijze werken aan het op peil brengen of verbeteren van hun conditie.

Hoe ziet het beweegprogramma COPD eruit?

Het beweegprogramma bestaat uit een aantal individuele lessen waarin U informatie krijgt over COPD en ademhalingstechnieken leert. Bovendien krijgt U trainingen, eerst individueel later in groepsverband.

Het beweegprogramma naar gezond bewegen ziet er als volgt uit:

Stap 1: Eerste gesprek en testen
Wanneer U besloten hebt aan het beweegprogramma deel te nemen, ontvangt U een uitnodiging voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek brengt de fysiotherapeut het gezondheidsprobleem in kaart. Bij de eerste vervolgafspraak meet de fysiotherapeut uw spierkracht en uithoudingsvermogen.

Stap 2: Het trainingstraject
U krijgt een les in hoesten, huffen en ademhalingstechnieken en een les ontspanningstechnieken. Daarna krijgt U het beweegprogramma aangeleerd. Gedurende drie maanden traint U tweemaal per week één uur onder begeleiding van een fysiotherapeut. Trainingsdoel is de spierkracht en het uithoudingsvermogen verbeteren en werken aan uw persoonlijke doelen. Daarna traint U drie maanden eenmaal per week gedurende een uur in groepsverband.

Stap 3: Dagelijks bewegen
Tijdens het beweegprogramma leert U om zelfstandig gezond te bewegen. Dit moet U na het programma blijven doen. De fysiotherapeut geeft U tips zodat U dagelijks voldoende blijft bewegen.

Vergoeding:

Wanneer U bent doorverwezen door een longarts worden de kosten van het beweegprogramma voor Gold III en Gold IV patiënten volledig vergoed door de ziektekostenverzekering.

Voor Gold II patiënten bestaat er een zogenaamd ‘Ketenzorgprogramma’, waar het beweegprogramma een onderdeel van is. Wanneer uw huisarts U opgeeft voor dit ‘Ketenzorgprogramma’, vergoedt de zorgverzekeraar alle kosten.