Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.
Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. De oorzaak van deze functiestoornis is veelal een kortere of langere overbelasting van het gewricht. Bewegen is moeilijk en pijnlijk. Bovendien kunnen spieren verkrampen en kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan deze stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Indicaties

• Hoofd- en nekpijn in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
• Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
• Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib en borstpijn
• Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
• Bepaalde vormen van duizeligheid
• Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
• Heupklachten

Onderzoek

Wanneer u zich zonder verwijzing aanmeldt, maken wij een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens deze screening vragen wij uw klacht uit en kijken we of er een indicatie is voor manuele therapie. Bovendien beoordelen we of het verstandig is dat uw klachten ook door uw huisarts worden bekeken. In dat geval neemt de manueel therapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als de manueel therapeut oordeelt dat er een indicatie is voor manuele therapie, dan volgt een intake en onderzoek na de screening. Aanvullende gegevens worden gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Daarbij kijkt de manueel therapeut niet alleen naar de klacht, maar onderzoekt ook waardoor de mogelijk klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die mogelijk ook toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten stelt de manueel therapeut, samen met u, een behandelplan op en een prognose gegeven. Tenslotte wordt een afspraak voor behandeling gemaakt.

U kunt ook door de huisarts zijn doorverwezen naar de manueel therapeut. In dat geval vindt geen screening plaats (dit heeft de verwijzende arts al gedaan. Wanneer u door een arts bent doorverwezen vindt geen screening meer plaats, maar direct een intake en onderzoek.

Behandeling

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.
Zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen is meestal voldoende. Soms breidt de manueel therapeut deze behandeling uit met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kunt u soms een knappend of krakend geluid horen. De meeste mensen ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar ervaren dit over het algemeen niet als pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. Er is een toename in bewegelijkheid, bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.

Bron: patiënten informatie folder NVMT