Samenwerkingsverbanden:

Wij werken samen, zijn lid of aangesloten bij een aantal organisaties. De belangrijkste zijn:

Workshop ‘Zorg voor Mantelzorg’

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Alleen wanneer het echt niet meer kan, word je opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis.

Wanneer de zelfredzaamheid afneemt en iemand hulpbehoevend wordt, zal hij/zij afhankelijk worden van familie, buren en/of vrijwilligers. Zonder deze mantelzorg is het moeilijk voor ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Veel burgers zijn zonder dat zij dat zo voelen ‘mantelzorger’ geworden.  “Het is toch vanzelfsprekend dat je zorgt voor je partner, ouder of buur.”

Dit vraag veel van de inzet van mantelzorgers, die naast de zorg voor hun eigen gezin ook zorg dragen voor een ander. Overbelasting, zowel lichamelijk als geestelijk,  ligt op de loer. Balans houden om overbelasting en zo klachten te voorkomen,  is dan ook van groot belang.

Drie samenwerkende fysiotherapiepraktijken in Sittard hebben een workshop ontwikkeld die de mantelzorger kan helpen om lichamelijk en geestelijk in balans te blijven.

Tijdens de workshop leer je wat er nodig is om lichamelijk fit te blijven. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen wordt uitgelegd en je krijgt een aantal oefeningen geleerd die kunnen helpen om de spieren sterk te houden.

Je leert bovendien hoe je een hulpbehoevende op een goede manier in en uit bed kunt helpen met zo min mogelijk risico op blessures voor beiden.  Je leert iemand op het toilet begeleiden en veilig laten opstaan uit een stoel.

Ook het voorkómen van vallen komt aan de orde. Aan de hand van een checklist leer je het huis valveilig maken.  Er wordt uitgelegd welke factoren een rol spelen bij vallen, alsmede het op de juiste hoogte instellen van een rollator of stok.

Tenslotte leer je hoe je emotionele en lichamelijke overbelasting kunt herkennen. Aan het einde van de workshop vullen de deelnemers de Care giver strain index in. Dit is een vragenlijst  die inzicht verschaft in of je overbelast bent of niet.

De workshop wordt gegeven door Renée Daniels, Jo Franck en Eric Bousema. Zij wordt gesubsidieerd door de gemeente Sittard-Geleen en ondersteund door het Steunpunt Mantelzorg en de Wijksteunpunten De Oase en Gelderhof. Hierdoor zijn de kosten voor deelname aan de workshop laag, namelijk € 3,- p.p. inclusief koffie/thee.

U kunt zich aanmelden via ons aanmelden:    046-4511225

 WIJKSTEUNPUNT OASE

In het Wijksteunpunt  Oase kunt u terecht voor ondersteuning, cursussen (internetcorner) scootmobieltraining, etc, etc. ………… Kijk voor meer informatie: https://www.wijksteunpuntensittardgeleen.nl/locaties/wijksteunpunt-de-oase

Driemaal per jaar overleggen we met alle (vrijwilligers)instanties in onze buurt. Deze netwerkbijeenkomsten worden geleid en gecoördineerd door Wijksteunpunt de Oase. Doel is elkaar beter te leren kennen, zodat we weten wie we voor wat kunnen inschakelen, mocht dat nodig zijn.

Wanneer een van onze patiënten hulp nodig heeft en een organisatie in het netwerk kan die hulp bieden, dan kunnen wij beide met elkaar in contact brengen. Denk daarbij aan het inzetten van een vrijwilliger om een mantelzorger af te lossen of een bezoek te brengen aan een eenzame oudere. Maar ook voor mensen met zingevingsvragen of die iemand nodig hebben om de boodschappen in huis te krijgen, kennen wij de mogelijkheden.

Andersom kunnen de vrijwilligers van deze organisaties ons inschakelen indien er fysiotherapie gewenst is. Voor alle duidelijkheid: tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden geen patiënten besproken. Er vindt slechts een uitwisseling plaats van elkaars activiteiten en mogelijkheden.

TC Oriënt

Al jaren sponsoren wij de club. Sinds begin 2016 hebben wij een nauwer samenwerkingsverband gesloten. Dit houdt o.m. het volgende in:

Inloopspreekuur: Oriënters met blessures of vragen hierover kunnen op maandag tussen 17.30 uur en 18.00 uur gratis gebruik maken van het inloopspreekuur;

  • Binnen 48 uur na een telefonische of per mail gemaakte afspraak kunnen leden van Oriënt terecht voor behandeling;
  • Bij Kinesiotaping van enkel en kuit hoeven de leden alleen het tapemateriaal tegen kostprijs te vergoeden;
  • Uitleenservice braces: Oriënters kunnen tijdens het herstelproces gratis braces lenen. Wel wordt er statiegeld gevraagd;
  • Tijdens herstelproces is gratis overleg met de trainer/coach mogelijk;
  • Bij geen of onvoldoende aanvullende verzekering kunnen leden tegen een sterk gereduceerd tarief – persoonlijk overeen te komen – worden behandeld.

Aankondiging: Aan het begin van de competitie werd een fors aantal leden geconfronteerd met een blessure. Bij velen was de oorzaak dat zij niet goed voorbereid waren op de overgang van de zaal naar buiten. Om dit volgend jaar te voorkomen wordt door ons voor het vroege voorjaar 2017 een trainingsprogramma ontwikkeld. Tijdens deze training worden gedurende een aantal weken de fysieke belastbaarheid, de spierkracht en het duurvermogen opgevoerd. Degenen die aan dit trainingsprogramma deelnemen, zullen fitter en beter voorbereid aan de competitie beginnen. Hierdoor is de kans op blessures veel minder.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jo Franck 046-4511225

Centrum Dialogo

Hier kunt u terecht voor zorg ten aanzien van communicatie, sociaal emotioneel gedrag, leerproblemen en didactiek, beweging, voeding en gezondheid, huid en verzorging en complementaire geneeswijzen.

In onze praktijk is op maandag- en woensdagmiddag een logopediste van Dialogo aanwezig. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via Centrum Dialogo.

Claudicationet 

Dit is een landelijk netwerk van vaatchirurgen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met vaatlijden in de benen ook wel claudicatio intermittens of etalagebenen genoemd. De website van claudicationet biedt informatie voor mensen met deze vorm van vaatlijden: www.claudicationet.nl

Jo Franck begeleidt de COPD-patiënten. Hij heeft scholing gehad bij CIRO in Horn. Patiënten die bij CIRO in Horn gerevalideerd hebben, kunnen voor hun vervolgbehandeling bij ons terecht.

4. Wij zijn lid van Impuls, een netwerk voor shockwave-therapie en echografie. Op de website van Impuls kunt u informatie vinden over de shockwave-therapie: www.shockwavenet.nl